Felsefe ve Matematik Ortak Sempozyumu

27 - 28 Şubat 2014

 

Düzenleme Kurulu:

Saffet Babür

A. Okay Çelebi

Oğul Esen

Melike Durmaz

Bahriye Karaca

Sempozyum e-posta:

felsefematematiksempozyum at gmail.com

İletişim Telefonları:
0 216 5781695 / 0 216 5780887
Sempozyum Salonu:
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konferans Salonu
Sempozyum Posterleri:
Poster 1 / Poster 2
Sempozyum Programı:
PDF
Ulaşım:

Yeditepe Üniversitesi Ulaşım ve Kampüs Haritası

 

27 Şubat 2014, Perşembe

Kayıt ve Açılış: 10.00-10.30   
Birinci Oturum      
10.30-12.30
  Oturum Başkanı                                 : A. Okay Çelebi
 

Zekiye Kutlusoy (10.30-11.00): “Matematik-Bilim İlişkisi Üzerine”

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

  İlhan İkeda (11.10-11.40):Cantor’a 21. yy’dan Bakış”
Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü
  Ahmet Ayhan Çitil (11.50-12.20)
29 Mayıs Üniversitesi  Felsefe Bölümü:“Badiou’da Küme Kuramından Özne Kuramına Geçişin Zemini Üzerine”
Öğle arası 12.30-14.30      
İkinci Oturum
14.30-17.20
  Oturum Başkanı                                  : Saffet Babür
  Samet Bağçe (14.30-15.00)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü        :“‘Stoicheion’Teriminin Kullanımına Dair”
  İskender Taşdelen (15.10-15.40)
Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü                   :”Bir İlgilendirme Problemi: Matematiksel Sonuçlar ve Matematik   Felsefeleri”
Ara 15.40-16.00 
  Avadis Simon Hacınlıyan (16.00-16.30) 
Yeditepe Üniversitesi  Fizik Bölümü:“Gözlenebilirlikteki Doğal ve Yapay Sınırlandırmalar”
 

Erdinç Sayan (16.40-17.10) Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Felsefe Bölümü               :“Doğal Sayılarda Sonsuzlukla İlgili Bir-İki Muamma”  

 

28 Şubat 2014, Cuma

 

Üçüncü Oturum 10.30-12.30
  Oturum Başkanı                                  : İlhan İkeda
  Oğul Esen (10.30-11.00) Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü               :“Serbest Düşme Probleminden Genel Göreliliğe Okuma Notları”
  Hasan Gümral (11.10-11.40) Yeditepe Üniversitesi  Matematik Bölümü              :”Marx’ın Matematik El Yazmaları”
  Cem Tezer (11.50-12.20) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü     :“Gerçek ve Güzel: Bir Matematikçinin Mukaddimesi”
  Öğle arası 12.30-14.30        

Dördüncü Oturum

14.30-16.00
  Oturum Başkanı                                  : Avadis Simon Hacınlıyan
  Bahtiyar Yücel Dursun(14.30-15.00)
Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü                    :“Badiou’dan Sonra Matematik  Ontoloji İlişkisi Üzerine Bir Deneme”
  Cihan Saçlıoğlu (15.10-15.40)
Sabancı Üniversitesi  Matematik Bölümü              :“Wigner’in Fizik ve Matematiğin Beklenmedik Uyumu İçin Somut Örnekler”
Kapanış 16:00