Prof. Dr. A Okay Celebi's Home Page

Graduate Student Supervision

 M.Sc.
1. Nuri Ersoy:  + ++   = 0  denkleminin incelenmesi, Ankara Univ., 1974
2. Mehmet Çağlıyan: Bölgesel  türev ve bölgesel  monogen fonksiyonlar, Ankara Univer., 1975  
3. Ömer Akın: Üç boyutlu alt harmonik fonksiyonlar,  Fırat Univer., 1979
4. Ethem Anar: Genelleştirilmiş bi-eksensel simetrik Helmholtz denklemi,  Ankara Univ., 1979
5. Kerim koca: Sözde Analitik Fonsiyonlar, Ankara Univ., 1982
6. Olcay Arslan: Genelleştirilmiş eksensel ve bi-eksensel simetrik Helmholtz denklemi,  Cukurova Univ.,1986
7. Sadık Çelik:Frechet uzayında differensiyel hesap,  Ankara Univ., 1985
8. Nevin Kargı:Monge-Ampere denklemi için Dirichlet problemi,  Anadolu Univ., 1987
9.Necdet Çatalbaş: n değişkenli biharmonik fonksiyonlar için Pizetti açılımı, Gauss ve Levi teoremleri, Fırat Univ.,  1986
10. Nuri Çimen: Sonlu eleman yöntemi ile çözümlerde yanılgı analizi, Ankara Univ., 1986
11. Faramarz Tahamtani:The Dirichlet problem for the biharmonic equation in a C  domain in the plane, 1988 , METU
12. Sare Şengül:Bauer operatörleri yardımıyla Wzz+AWz+BWz+DW=0 formundaki denklemlerin çözümlerinin incelenmesi,  Ankara Univ.,1990
13. Uğur Yüksel: Genelleştirilmiş Analitik Fonksiyonlar için Cauchy-Kowalewski Teoremi, Ankara Univ., 1990
14. Mehmet Büge: Solution of an eigenvalue problem encountered in quantum physics, 1995,  METU (Co-Supervisor: Kemal Leblebicioğlu )
15. Davut Uğurlu: Continuous and discontinuous solutions of the homogeneous non-linear partial differential equations of hyperbolic type, 1995, METU (Co- Supervisor: Barat Nuriyev)
16. Celil Ekici, Dynamics of structured populations and optimal harvesting model, 1995, METU(Co-Supervisor:Billur Kaymakçalan )
17. Ahmet Duran, Asympotic behaviour of solutions of semilinear heat equations with source, 1998,  METU
18. Abdullah Özbekler, On blow up solutions of second order nonlinear parabolic equations, 1999, METU
19.  Ümit Aksoy, On a boundary value problem for generalized analytic functions, 2000 ,  METU
20. Arzu Baysal, Inverse problems for parabolic equations, 2004, METU
21. Ozge Ozer, Energy Bounds for some Non-standard problems in Partial Differential Equations, 2005, METU

 Ph. D.

1. Nuri Ersoy: Bir hiperbolik denklem sınıfının incelenmesi, Ankara Univ., 1978
2. Mehmet Çağlıyan: Bölgesel homonogen fonksiyonlar, Ankara Univ., 1978
3. Ömer Akın: Alt h armonik fonksiyonlar Fırat Univ., 1984
4. Necati Muhafız: Bir eliptik diferensiyel denklem sınıfının integral operatörler yöntemiyle incelenmesi, Ankara Univ., 1981
5. Haroun Rabadi: Tekil katsayalı eliptik denklem sınıfları ve yansıma ilkesi, Ankara Univ.,1983
6. Kerim Koca:Sözde analitik fonksiyonlar, Ankara Univ., 1987
7. Ethem Anar: Genelleştirilmiş çok simetrili Helmholtz denklemi, Ankara Univ., 1982
8. Tanıl Ergenç: An evolution operator approach for solving initial value problems, 1988, METU (Co-Supervisor: Metin Demiralp)
9. Kemal Leblebicioğlu: Optimal control in non-linear elliptic systems, 1988, METU
10. Aydan Pamir: An algebraic method in solving eigenvalue problems, 1992,  METU (Co-Supervisor: Metin Demiralp )
11. Faramarz Tahamtani: The behaviour of solutions of fourth-order nonlinear elliptic equations in unbounded domains, 1993 METU
12. A.Feza Güvenilir:Yarılineer eliptik denklemlerde çözümlerin varlığı, Ankara Univer., 1995
13. Mustafa Polat: Global attractor for generalized Benjamin-Bona-Mahony equation, 1999, METU (Co-supervisor: V. Kalantarov)
14. Davut Ugurlu: Global behavior of solutions of the Brinkmann - Forchheimer equations, 2001, METU 
(Co – supervisor: V. Kalantarov)
15. Mujdat Kaya : Inverse problems for a semi linear heat equation with memory, 2005, METU (Co – supervisor: V. Kalantarov)
16. Umit Aksoy; Schwarz problem for complex partial differential equations, 2006, METU.

 

CONTACT DETAILS:
Phone: +90(216) 578 1695
email: acelebi at yeditepe.edu.tr

Address: Yeditepe University, Department of Mathematics, Kayisdagi, 34755 Kadikoy-Istanbul, TURKEY