Prof. Dr. Hasan Gümral

 

Eğitim

Yönetilen Tezler:

Fiber Bundles, Diffeomorphism Groups and Plasma Dynamics, Doktora Tezi, Oğul Esen, Yeditepe Üniversitesi (Haziran, 2010).

Tulczyjew Construction of Legendre Transformation, Yüksek Lisans Tezi, Oğul Esen, Yeditepe Üniversitesi (2005).

 

Dersler:

2010 Yaz: Diferansiyel Denklemler (2 şube), 2010 Bahar: Analitik Geometri, Yüksek Lisans Seminer, 2009 Güz: Analitik Geometri.

Analiz, Mühendisler için Analiz, Doğrusal Cebir, Türevli Denklemler, Adi Türevli Denklemler, İleri Adi Türevli Denklemler, Türevsel Geometri, Sağlık Bilimleri için Matematik, Analitik Geometri, Manifoldlar Üzerinde Analiz, Termodinamiğin Matematiksel Temelleri, Geometriler, Matris Cebiri, Difeomorfizm Guruplarının Geometrisi (Lisansüstü), Seminer (Lisansüstü), Proje ve Seminer dersleri (Yeditepe Üniversitesi),

Simplektik Geometri Dersleri (Geometri ve Tam Çözülebilirlik Araştırma Yarıyılı, Feza Gürsey Enstitüsü, Bahar 1999), Plazma Fiziği Geometrisi Dersleri (Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Niteliksel Teorisi Araştırma Yarıyılı, Feza Gürsey Enstitüsü, Bahar 2001),

Matematik Öğrencileri için İleri Analiz dersi (Boğaziçi Üniversitesi).

Geometri ve Topoloji Araştırma Yarıyılı Organizasyon Komitesi üyeliği, Feza Gürsey Enstitüsü, Bahar 2000.